Kurumsal Eğitimler

Kurum ve Kuruluşlar İçin
Kurumsal İngilizce Programlar Kurumsal İngilizce Eğitimi AnkaraKursun Adı: Kurumsal İngilizce Eğitimi
 
 
Kursun Amacı ve İçeriği: Devlet kurumları ile özel kuruluşların çalışanları için meslekleri ile ilgili olarak İngilizce öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir. Kurum ve kurum çalışanlarının belirlenmiş olan ihtiyaçlarına uygun bir program oluşturulur. Gramer ve kelime bilgisi ile birlikte ileri derecede okuma, konuşma ve anlama becerileri geliştirilmektedir. 

 

Kurs yeri ve program takibi: Özel talepler doğrultusunda oluşturulan bu eğitimler, eğitim merkezlerimizde veya kurumunuzda verilebilir. Düzenlenen kurs programı hakkında kursiyerlerin devam ve başarı durumlarını gösteren bir rapor aylık olarak ilgili kurum yetkililerine gönderilir.